Timstor_logo christmas creations

Retourbeleid

 

Omwille van praktische en organisatorische redenen hebben wij besloten om alle klachten/breuken te verwerken vanaf 1 februari van het jaar volgend op de zending van de goederen.  Klachten over goederen verstuurd in 2019 worden aanvaard tot en met 31 januari 2020 en worden dus behandeld vanaf 1 februari 2020.

Wij streven ernaar om de klachten (per klant) te bundelen en eenmalig te verwerken met de bedoeling één creditnota op te stellen.

Alle klachten / breukmeldingen dienen vergezeld te zijn van beeldmateriaal ; d.w.z. video’s voor de artikelen die problemen hebben met geluid, beweging, licht en foto’s van artikelen met breuk.  Meldingen die niet vergezeld zijn van beeldmateriaal kunnen niet behandeld worden.   Wij vragen tevens vriendelijk alle defecte artikelen ter beschikking te houden tot u een bericht hebt ontvangen dat uw klacht verwerkt is.

Klachten/breuken ten gevolge van transport moeten echter onmiddellijk gemeld worden, samen met het nodige bewijsmateriaal (foto’s ed) zodanig dat wij onze transportfirma meteen op de hoogte kunnen stellen.

Wij danken u voor uw begrip en hopen op uw medewerking.